Næringsmiddelindustri

Teo Pallevender

Se alle produkter

Teo Pallevendere er levert til mange av landets meierier. De brukes til blant annet snuing av ost under modning, bytte av paller for ren og uren sone, bytte til engangspaller for transport etc.

TEO pallevender er konstruert for å skifte paller fra standard Euro palle til plastpalle eller andre typer 80 x 120 cm paller. Pallevenderen er også beregnet for å snu paller med gods opp-ned (på hodet). Eksempel på det er ost som skal vendes i forbindelse med lagring. Et annet eksempel er når en sekk i bunn på pallen er skadet, og en vil skifte den ut. Minste høyde som kan vendes er 30 cm, og største høyde er etter kundens behov.

Pallene kan settes inn og tas ut av pallevenderen med gaffeltruck, støttebenstruck eller jekketralle.

Ved oppstart må det stå en tom palle øverst. Vendinga aktiveres ved å trykke på en bryter og operasjonen går deretter automatisk, da godset som blir snudd legges over på den tomme pallen, mens pallen som frigjøres blir ledig for neste vending.

Pallevenderen er helt skjermet under operasjonen ved hjelp av gitter og lysbom.

Kontakt

Spesifikasjoner