Teo Palleskifter 1200 KM

Se alle produkter

Brukes for eksempel i næringsmiddelindustrien når gods som kommer inn på trepaller skal over på plastpaller. Også anvendelig når gods fra et varelager skal over fra standard europaller (fra automatisk pallereolsystem) til engangspaller i forbindelse ved utsendelse til kunder.

Fordeler med Teo Palleskifter 1200 KM:
  1. Pallene godset kommer inn på kan være utenom standard mål
  2. Godset kan stikke utenom pallen både i side og lengderetning
  3. Godset treng ikke dekke hele pallen
  4. Er spesielt skånsom da den ikke trykker mot godset ved skifting av palle
  5. Kan brukes enten som halvautomatisk eller helautomatisk med pallemagasin
Kontakt

Spesifikasjoner