Tjenester

Utleie av vekter

Vi har mange elektroniske vekter til utleie, fra 100 kg til 500 tonn, i tillegg til at vi leier ut alle våre egenproduserte vekter (Kranvekter, veieceller, plattformvekter, wirestrekkmålere, taljetestere, bolttestere). De fleste produktene kan kobles til flerkanals datalogger, enten med kabel eller radio. Dette kan brukes til veiing av moduler og beregning av COG. Til slike oppdrag stiller vi også ofte opp med personell som har erfaring med slik veiing. Vi kan også skaffe andre typer utstyr på forespørsel.

Ta kontakt for mer informasjon.

Kontakt
Data
  • Strekkvekter fra 0 – 120 tonn.
  • Kompresjons/trykkvekter fra 0 – 100 tonn.
  • Wirestrekkmålere/Running line monitors fra 0 – 120 tonn.
  • Kalibrering av vridningsmoment.
  • Rask leveringstid.
  • Justeringer og reparasjoner utføres av erfarent personell.
  • Instrument med mA, V eller mV/V-signal kan også kalibreres.
Kapasitet
Type
Avleser
Antall
100 kg
Strekk/trykk
Kabel
3
500 kg
Strekk
Innebygd
3
500kg
Strekk/trykk
Kabel
1
1 tonn
Strekk/Trykk
Kabel
2
1 tonn
Trykk
Kabel
4
2 tonn
Strekk/trykk
Kabel
1
2,5 tonn
Trykk
Kabel
5
5 tonn
Trykk
Kabel
4
5 tonn
Strekk/trykk
Kabel
1
5 tonn
Strekk
Radio
2
7,5 tonn
Strekk/trykk
Kabel
1
10 tonn
Trykk
Kabel
8
25 tonn
Strekk
innebygd og radio
1
30 tonn
Strekk/trykk
Kabel
1
30 tonn
Trykk
Kabel
8
50 tonn
Trykk
Kabel
1
50 tonn
Trykk
Radio
4
50 tonn
Strekk
Innebygd og kabel
1
50 tonn
Strekk
Radio
1
75 tonn
Strekk
Radio
1
100 ton
Strekk
Radio
1
100 tonn
Trykk
Kabel
4
200 tonn
Trykk
Kabel
1
250 tonn
Strekk
Radio
3
400 tonn
Strekk
Radio
1
500 tonn
Trykk
Radio
4
Tilbehør
4-kanals logger for load celler med mV/V-signal
4-kanals logger for load celler med 4-20mA-signal
30-kanals logger for trådløse load celler. Programvare for automatisk beregning av CoG
100-kanals logger for trådløse load celler
Omformer som gir ut 4-20mA signal fra en trådløs load celle. Til bruk med PLS etc.
Display for kablede load celler med 4-20 mA
Trådløse omformere for kablede load celler
Kapasitet
Type
Avleser
Antall
Dimensjoner
100 kg
Strekk/trykk
Kabel
3
100 kg strekk
500 kg
Strekk
Innebygd
3
500 kg strekk
500kg
Strekk/trykk
Kabel
1
500 kg strekk & trykk
1 tonn
Strekk/Trykk
Kabel
2
1-2 tonn strekk & trykk
1 tonn
Trykk
Kabel
4
1-10 tonn trykk
2 tonn
Strekk/trykk
Kabel
1
1-2 tonn strekk & trykk
2,5 tonn
Trykk
Kabel
5
1-10 tonn trykk
5 tonn
Trykk
Kabel
4
1-10 tonn trykk
5 tonn
Strekk/trykk
Kabel
1
5-7,5 tonn strekk & trykk
5 tonn
Strekk
Radio
2
5 tonn strekk
7,5 tonn
Strekk/trykk
Kabel
1
5-7,5 tonn strekk & trykk
10 tonn
Trykk
Kabel
8
1-10 tonn trykk
25 tonn
Strekk
innebygd og radio
1
25 tonn strekk
30 tonn
Strekk/trykk
Kabel
1
30 tonn strekk & trykk
30 tonn
Trykk
Kabel
8
30 tonn trykk
50 tonn
Trykk
Kabel
1
50-100 tonn trykk
50 tonn
Trykk
Radio
4
50 tonn trykk
50 tonn
Strekk
Innebygd og kabel
1
50 tonn trykk
50 tonn
Strekk
Radio
1
50 ton strekk
75 tonn
Strekk
Radio
1
75 tonn strekk
100 ton
Strekk
Radio
1
100 tonn
100 tonn
Trykk
Kabel
4
50-100 tonn trykk
200 tonn
Trykk
Kabel
1
200 tonn trykk
250 tonn
Strekk
Radio
3
250 tonn
400 tonn
Strekk
Radio
1
400 tonn
500 tonn
Trykk
Radio
4
500 tonn
Kapasitet
Type
Avleser
Antall
100 kg
Strekk/trykk
Kabel
3
500 kg
Strekk
Innebygd
3
500kg
Strekk/trykk
Kabel
1
1 tonn
Strekk/Trykk
Kabel
2
1 tonn
Trykk
Kabel
4
2 tonn
Strekk/trykk
Kabel
1
2,5 tonn
Trykk
Kabel
5
5 tonn
Trykk
Kabel
4
5 tonn
Strekk/trykk
Kabel
1
5 tonn
Strekk
Radio
2
7,5 tonn
Strekk/trykk
Kabel
1
10 tonn
Trykk
Kabel
8
25 tonn
Strekk
innebygd og radio
1
30 tonn
Strekk/trykk
Kabel
1
30 tonn
Trykk
Kabel
8
50 tonn
Trykk
Kabel
1
50 tonn
Trykk
Radio
4
50 tonn
Strekk
Innebygd og kabel
1
50 tonn
Strekk
Radio
1
75 tonn
Strekk
Radio
1
100 ton
Strekk
Radio
1
100 tonn
Trykk
Kabel
4
200 tonn
Trykk
Kabel
1
250 tonn
Strekk
Radio
3
400 tonn
Strekk
Radio
1
500 tonn
Trykk
Radio
4
Tilbehør
4-kanals logger for load celler med mV/V-signal
4-kanals logger for load celler med 4-20mA-signal
30-kanals logger for trådløse load celler. Programvare for automatisk beregning av CoG
100-kanals logger for trådløse load celler
Omformer som gir ut 4-20mA signal fra en trådløs load celle. Til bruk med PLS etc.
Display for kablede load celler med 4-20 mA
Trådløse omformere for kablede load celler