Teo Silovekt

Teo Silovekt – en hjelp til kontroll av riktig grovfôr-tildeling. Spesielt nyttig når en har fremmed hjelp, eller ved salg av silofôr. Teo Silovekt – for veiing av storballer. Viktig for å få tilsatt riktig mengde ammoniakk.

Toleranse 1% av maks. kapasitet.

Sertifisert.

Sikringsfaktor min. 5:1.

Gummihette rundt manometeret.

Plexiglass over skala.

Lett avlesbar, svart skrift på kvit bakgrunn.

Vedlikeholdsfritt hydrostatisk prinsipp.

Krok med fjørsikring standard.

Kan henge i heisen mens en løser silofanget.

Kapasitet

Skalainndeling

Vekt

Høyde

1250 kg

10 kg

4,1 kg

230 mm

2000 kg

20 kg

4,1 kg

230 mm