OTD i Bergen, 14-15 Oktober

Teo Teknikk as vil stille ut kranvekter/dynamometer og running line monitors, samt presentere kalibreringstjenestene våre. Besøk oss på vår stand nr. 2214

Dette er den nest største oljemessen i Norge etter ONS i Stavanger, og er spesielt rettet mot leverandørindustrien. Se hallkart. Stand nr. 2214 i Hall B, rekke nr. 2 midt på.